Kurser i :
   - Stockholm
          Odenplan
    
   Om undervisningen

   Om läraren

   Kontakt

OM UNDERVISNINGEN

Undervisningen är från den klassiska yogatraditionen; yogaställningar, andningsövningar, koncentrationsövningar; och djupavspänning och meditationstekniker från den tantriska traditionen. 

Kurserna innehåller en kombination av yogans olika element som förstärker och kompletterar varandra: Reningstekniker, Yogaställningar (Asana), Andningsövningar (Pranayama), Hållningar och lås (Mudra och Bandha), Avspänningsmetoder (tex Yoga Nidra), Meditationer (Returning och Energins Källa).  

Kurserna är uppbyggda som ett förlopp, så att du upplever en utveckling under kursens gång.  Varje program har en verkan i sig, men förbereder dig även för nästa lektions övningar. När du gör yoga och meditation regelbundet ökar effekten och du får en stabil verkan.EN GRUNDKURS INNEHÅLLER:


YOGASTÄLLNINGAR
Vi börjar med enkla spänningsfrigörande övningar som smidiggör och stimulerar hela kroppen. Sedan följer mer dynamiska övningar som speciellt stärker rygg och balans, och slutligen de djupgående klassiska yogaställningarna. 
Musklerna sträcks ut och avspänns, blodomloppet stimuleras, de inre organen stärks och körtlarnas funktioner balanseras. Genom att göra yogaställningarna på ett medvetet och metodiskt sätt faller kropp och sinne till ro. 
ANDNINGSÖVNINGAR
Andningsövningar höjer din energinivå och skapar balans i nervsystemet.  När de används regelbundet löses mentala spänningar upp och du kan släppa tillstånd som stress och depression. Därmed stärks din koncentration och handlingskraft. Andningsövningar görs efter yogaställningar, och före avspänning och meditation.

 


YOGA NIDRA
Yoga Nidra, meditativ djupavspänning, medvetandegör och avspänner både din kropp och ditt sinne. Under avspänningen ligger du helt stilla på rygg och följer en metod som läraren vägleder. Vid regelbunden användning blir det lättare att slappna av i vardagen och sömnkvaliteten förbättras.
  
 


MEDITATION
Under en grundkurs lär du dig meditationen Returning, en variant av Inre Stillhet där du tränar din förmåga att uppleva, både ditt eget sinne och din omgivning. 
Du lär dig även de första stegen av Energins Källa, där du använder en enkel andningsteknik som ger klarhet, energi och avspänning.   
 


LÄS MER
Tack vare ett nära samarbete med Skandinavisk Yoga och Meditationsskola, där jag även undervisar, får jag använda texter från deras hemsida.

Här finns mer information i form av artiklar från tidsskriften Bindu:
- Grundläggande om yoga
- "Varför hålla andan?", om andningsövningar
- Djupavspänningen Yoga Nidra